آخرین اخبار : 

شیمی پایه دهم

شیمی برای بچه های تجربی درس اختصاصی تعیین کننده رشته و

برای رشته  های ریاضی درسی رتبه ساز میباشد که تدرس حرفه ای آن بسیار مهم میباشد

لیست قیمت:

 

نام محصول                                                       نام استاد                   قیمت به هزار تومان

کیهان,زادگاه الفبای هستی                                  دکتر اکبری                               90

ردپای گازها در زندگی                                         دکتر اکبری                              150

کیهان,زادگاه الفبای هستی                               مهندس مهرپور                           90

ردپای گازها در زندگی                                      مهندس مهرپور                           100

آب اهنگ زندگی                                             مهندس مهرپور                           100

روش تست زنی کیهان,زادگاه الفبای هستی        مهندس مهرپور                            45

روش تست زنی ردپای گازها در زندگی                مهندس مهرپور                           45

روش تست زنی آب اهنگ زندگی                      مهندس مهرپور                            45

 

شماره حساب جهت تهیه محصولات:
بانک     نام صاحب حساب     شماره حساب     شماره کارت
ملت     حسین بنائی            5274399201      6104337912435979

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۱۹۶۵۷۰۳