آخرین اخبار : 

مقالات

وقفه انداختن ها را حذف کنید! { انگیزشی }
چرا با اینکه تلاش می کنم نتیجه نمی گیرم؟
عوامل موثر بر فراموشی….
چگونه همیشه پر انرژی باشیم؟
نحوه نشستن صحیح حین مطالعه
خلاصه نویسی علمی چگونه است؟؟؟؟
عوامل موثر بر دقت
اهمیت مرور و روش صحیح مرور